Czarne Wesele

Czarne Wesele to impreza folklorystyczna odbywająca się corocznie w Skansenie Wsi Słowińskiej w Klukach. Istnienie w Klukach, aż do rozpoczęcia drugiej wojny światowej,mocno zakorzenionej tradycji wspólnego kopania torfu zwanego Czarnym Weselem (Schwarze Hochzeit) stało się pretekstem do zorganizowania imprezy plenerowej.
Więcej informacji na www.muzeumkluki.pl